Od maja 2018 roku w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatryczno-Geriatrycznym (działającym przy PCM w Braniewie) ponownie funkcjonuje Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Rzecznik), który jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. Funkcję tę pełni Dorota Ciruk.

Informacja o realizacji projektu z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 – Cyfrowy region, Działania 3.2. – E-zdrowie.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim Pielęgniarkom i Położnym życzymy wszelkiej pomyślności i zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym, wytrwałości, pogody ducha i szczęścia. Jednocześnie pragniemy wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy,

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
Serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz
Wesołego Alleluja.

Szanowny Panie Dyrektorze!
Na ręce Dyrektora składam najserdeczniejsze gratulacje dla wzorowej pracy wspaniałych, wykształconych lekarzy Oddziału Chirurii Szpitala Powiatowego w Braniewie.

Bardzo miłe podziękowania napłynęły z Fromborka

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia w atmosferze ciepła rodzinnego, spokoju, zdrowiu i wzajemnej życzliwości,a w nadchodzącym Nowym 2018 Roku spełnienia marzeń i pomyślnie realizowanych przedsięwzięć.