W Pracowni EKG i badań Holtera wykonywane są badania w zakresie zapisu elektrokardiograficznego, zapisu całodobowego Holter EKG oraz Holter RR. dla pacjentów hospitalizowanych oraz dla pacjentów, z placówek w ramach podpisanych umów.

Istnieje możliwość wykonania badania EKG, bez skierowania na życzenie pacjenta, odpłatnie (zgodnie z obowiązującym cennikiem).