Pracownia radiologiczna dysponuje nowoczesnym sprzętem. W Pracowni wykonywane są badania w zakresie układu kostnego, narządów i stomatologii.

Badania radiologiczne dla pacjentów hospitalizowanych wykonywane są całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

Badania radiologiczne dla pacjentów ambulatoryjnych wykonywane są codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w godz. 07.00 - 19.00 na podstawie skierowań lekarskich zarówno bezpłatne jak i odpłatne (zgodnie z obowiązującym cennikiem).

Badania pilne wykonywane są całodobowo.

Rtg
Rtg
Rtg
Rtg