W Poradni Chirurgii Ogólnej Pacjenci mogą uzyskać pomoc, skierowanie do oddziału.

Rejestracja: tel. (55) 620-84-72
Gabinet lekarski: tel. (55) 620-83-46
Godziny przyjęć: wtorek i czwartek w godz.: 9:00 - 13:00

Poradnia Chirurgiczna realizuje kontrakt z NFZ.
Porady realizowane są zgodnie z wymogami NFZ.

Chorzy z przyjęć nagłych - pourazowych, zaopatrywani są bez skierowania.