W Poradni Chirurgii Ogólnej Pacjenci mogą uzyskać pomoc, skierowanie do oddziału.

Rejestracja nr telefonu 55 62 08 346 lub 572 898 592
Gabinet lekarski nr telefonu 55 62 08 346
Godziny przyjęć: wtorek i czwartek w godz.: 9:00 - 13:00

Poradnia Chirurgiczna realizuje kontrakt z NFZ.
Porady realizowane są zgodnie z wymogami NFZ.

Chorzy z przyjęć nagłych - pourazowych, zaopatrywani są bez skierowania.