Zakres świadczeń:

  • wizyta realizowana w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie,
  • wizyta realizowana w warunkach ambulatoryjnych,
  • wizyta patronażowa,
  • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej,
  • świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy.

Świadczenia wykonywane są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 18.00 wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy.