Zakres świadczeń:

  • wizyta realizowana w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
  • wizyta realizowana w warunkach ambulatoryjnych;
  • wizyta patronażowa;
  • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
  • świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy

Świadczenia wykonywane są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 18.00 wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy.