Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym to świadczenia ambulatoryjne polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych(po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych.

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej jest czynny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowych w warunkach ośrodka dla 1 pacjenta od 15 do 30 dni zabiegowych u każdego świadczeniobiorcy, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie.

Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci, na podstawie skierowania wystawionego przez:

lekarzy z oddziału:

 • urazowo-ortopedycznego,
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • neurologicznego,
 • reumatologicznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznego,
 • urologicznego,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej pulmonologicznej,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej kardiologicznej.

lekarzy poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.

W dniu przyjęcia do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej należy wziąć ze sobą:

 • ręcznik,
 • dowód osobisty,
 • dokumentację medyczną dotyczącą choroby, z którą pacjent się zgłasza (jeśli taką posiada),
 • „klapki” w przypadku masażu wirowego kończyn dolnych.

Niezgłoszenie się w ustalonym dniu skutkuje skreśleniem z kolejki oczekujących