Zakres świadczeń:

  • porada lekarska udzielana w warunkach ambulatoryjnych;
  • porada lekarska udzielana w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie;
  • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia,
  • porada patronażowa
  • badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
  • szczepienia ochronne

Świadczenia wykonywane są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 18.00 wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy

POZ