Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o w Braniewie jest spółką powołaną przez Starostwo Powiatowe Powiatu Braniewskiego.
Spółka świadczy usługi medyczne na podstawie umów zawartych z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.

Dla ubezpieczonych w NFZ - całkowicie bezpłatne.

 

Dyrekcja Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie
StanowiskoImię i Nazwisko
Prezes ZarząduBożena Duduś
Dyrektor d/s lecznictwa Zbigniew Pawlicki
Przełożona Pielęgniarek Wioleta Budko