Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO. Wprowadza ono zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Zapewniamy, że z największą starannością dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, więcej informacji mogą Państwo znaleźć w naszej Polityce Prywatności. 


Polityka Prywatności

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. „RODO”).

W polityce prywatności opisane zostało, jak przetwarzamy Państwa dane i jakie prawa Państwu przysługują.

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych przetwarzającym Państwa dane jest Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. z siedzibą w Braniewie, adres: ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Co oznacza przetwarzanie danych osobowych?

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 RODO, za przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Jakie dane są przetwarzane?

Gdy korzystasz z naszego serwisu, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Twojej osoby.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu https://www.szpital-braniewo.pl możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania.

Na jakiej podstawie prawnej dane są przetwarzane?

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych połączonych z identyfikatorem cookie, wyrażona zgodnie z aktualnym prawem.

Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili można tę zgodę cofnąć.
2. Jeżeli chcieliby Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu należy wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z kontaktu mailowego z Administratorem Danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie, przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie, a Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy dane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.
Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na danych osobowych niż ich przechowywanie, dane są przetwarzane do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia.

Uprawnienia podmiotów danych

Informujemy, że posiadasz prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych;
b. sprostowania danych osobowych;
c. usunięcia danych osobowych;
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f. przenoszenia danych osobowych.
5. Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez:
wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo do wniesienia skargi

1. Jeżeli uważają Państwo, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.