W Pracowni USG wykonywane są badania w zakresie USG narządów jamy brzusznej, tarczycy i przezciemiączkowe dla pacjentów hospitalizowanych oraz dla pacjentów z placówek w ramach podpisanych umów.

Istnieje możliwość wykonania badań w ww. zakresie, bez skierowania na życzenie pacjenta, odpłatnie (zgodnie z obowiązującym cennikiem).