Świadczenia udzielane są całodobowo.

Izba Przyjęć Szpitala przyjmuje pacjentów:

  • zgłaszających się do oddziałów szpitalnych na podstawie skierowania lekarza,
  • przywiezionych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego,
  • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.


Świadczenia obejmują w razie konieczności zapewnienie transportu w celu zachowania ciągłości leczenia tzn. transportu do innego zakładu opieki zdrowotnej.

DSC03517
Izba przyjęć
DSC_0020
DSC_0030
DSC_0025
DSC_0023
DSC_0029
Izba przyjęć
Izba przyjęć
Izba przyjęć
Izba przyjęć
Izba przyjęć