Zakres świadczeń:

Przewóz środkiem transportu sanitarnego drogowego (ambulansem) do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, a w przypadku świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym, także z powrotem do miejsca zamieszkania (pobytu) świadczeniobiorcy, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, obejmujące:

  • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym,
  • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym,
  • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem,
  • przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem,
  • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

W przypadku zlecenia transportu, w gdzie odległość między miejscem zamieszkania świadczeniobiorcy, a tym świadczeniodawcą przekracza łącznie tam i z powrotem 120 km należy zlecenie będzie przyjęte po uzyskaniu zgody Oddziału NFZ.

Świadczenia realizowane są na podstawie zlecenia transportu przez lekarza z placówki, która przekazała oświadczenia o objęciu opiekę pacjentów zadeklarowanych do danej przychodni.

Świadczenia wykonywane są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 18.00 wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pobierz zlecenie na transport sanitarny

Pobierz wniosek o akceptację realizacji transportu sanitarnego w POZ