Z okazji Międzynarodowego Święta Pielęgniarek i Położnych składamy najserdeczniejsze życzenia. Doceniamy Wasz trud, oddanie i cierpliwość w codziennej pracy a Wasza fachowa opieka zapewnia naszym pacjentom poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, zarówno chorym jak i ich najbliższym.

Codzienna praca grupy zawodowej pielęgniarek i położnych darzona jest powszechnym szacunkiem i uznaniem.
Życzymy wszystkim pielęgniarkom, i położnym wielu pomyślnych dni, szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym, determinacji i entuzjazmu w dokonywaniu pozytywnych zmian oraz współtworzeniu wizerunku pielęgniarki i położnej w nowoczesnej Europie.

miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (1)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (2)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (3)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (4)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (5)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (6)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (7)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (8)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (9)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (10)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (11)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (12)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (13)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (14)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (15)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (16)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (17)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (18)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (19)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (20)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (21)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (22)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (23)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (24)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (25)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (26)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (27)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (28)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (29)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (30)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (31)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (32)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (33)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (34)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (35)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (36)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (37)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (38)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (39)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (40)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (41)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (42)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (43)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (44)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (45)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (46)
miedzynarodowe-swieto-pielegniarek-i-poloznych-braniewo2017 (47)