Informacja o realizacji projektu z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 – Cyfrowy region, Działania 3.2. – E-zdrowie.

 

Więcej informacji na stronie https://szpital-braniewo.hekko24.pl