W tym wyjątkowym Dniu pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Kobietom.

Niech każdy nowy dzień przynosi powody do uśmiechu, momenty pełne szczęścia oraz osobiste spełnienie.

Życzymy Paniom, aby zawsze miały siłę, by stanąć w obronie tego, w co wierzą i delikatność, by nie przeoczyć piękna drobnych chwil.

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie (PCM) otrzymało wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRW) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostało przeznaczone na doposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz diagnostyczną, szczególnie istotną w kontekście leczenia pacjentów, którzy przeszli COVID-19.

Z okazji Waszego Święta życzymy wszelkiej pomyślności oraz pragniemy podziękować za codzienny trud i poświęcenie w wykonywaniu pracy na rzecz drugiego człowieka.

Odpowiedzialność, wyrozumiałość, profesjonalne podejście do cierpiących to nieodłączne wartości Waszej pracy.

Powiatowe Centrum Medyczne w Braniewie zakupiło nowoczesny sprzęt medyczny.

Zatrudnimy pracownika - praca w kuchni.
Mile widziane ukończenie szkół w kierunku gastronomii.

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.

W sprawach dotyczących pobytu na Oddziale Ginekologii Jednegdo Dnia prosimy dzwonić na numer: (55)620-84-72