Z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia wszystkim pracownikom naszego Szpitala składamy wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na rzec drugiego człowieka.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i wielkie serce jakie wkładacie w niesienie pomocy potrzebującym.

Niech Ci których na co dzień spotykacie na swojej drodze, którym pomagacie i otaczacie opieką, wniosą w Wasze życie poczucie ogromu satysfakcji i poczucie pełnienia ważnej misji.

Życzymy Państwu zdrowia a także wytrwałości, wiary w przyszłość i wiary w drugiego człowieka, satysfakcji z trudnej i niezwykle odpowiedzialnej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.


Prezez ZarząduDyrektor ds. medycznych
Bożena Duduślek. Zbigniew Pawlicki