Powiatowe Centrum Medyczne w Braniewie zakupiło nowoczesny sprzęt medyczny.

Videokolonoskop, o którym mowa, udało się zakupić dzięki środkom własnym PCM oraz dofinansowaniu w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych realizowanego przez Lokalną Grupę Rybacką "Zalew Wiślany. Koszt całej inwestycji wyniósł 187 920 zł w tym 99 360 zł zostało sfinansowane ze środków własnych Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Braniewie.

Videokolonoskop marki Fujifilm przyspieszy wykrywanie chorób układu pokarmowego dzięki najnowszych technologii w diagnostyce przewodu pokarmowego dostępnych na rynku. Firma FUJIFILM jako jedyna na świecie wyposażyła system w filtry LCI oraz BLI. Zmodyfikowane światło LED, umożliwia wykrywanie najwcześniejszych zmian nowotworowych. Ponadto inwestycja pozwoli na utrzymanie jakości świadczonych usług zdrowotnych na wysokim poziomie, jak również wpłynie pozytywnie na komfort pacjentów oraz pracy personelu medycznego.

videokolonoskop-2023-1
videokolonoskop-2023-2
videokolonoskop-2023-3
videokolonoskop-2023-4