Szanowny Panie Dyrektorze!
Na ręce Dyrektora składam najserdeczniejsze gratulacje dla wzorowej pracy wspaniałych, wykształconych lekarzy Oddziału Chirurii Szpitala Powiatowego w Braniewie.


Szcególne wyrazy uznania oraz podziekowania pragnę złożyć Ordynatorowi lek.Marcinowi Byzdra oraz lek. Przemysławowi Frankowskiemu z aprofesjonalizm, fachowe podejście do pacjenta oraz ogromne zaanga\zowanie podczas pobytu w szpitalu mojego brata śp. Pawła Micorka. Jestem ogromnie wdzięczna za wielkie serce, okazane ciepło, zrozumienie oraz życzliwość w kontaktach z bratem oraz z jego najbliższą rodziną.
Życzę dalszych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku Małgorzata Rogowska