Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk wspólnie z Wicestarostą Krzysztofem Kowalskim przekazują słodkie wypieki przekazane przez piekarnię WARMIŃSKĄ w Braniewie oraz przyłbice wykonane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Braniewie.

Serdeczne podziękowania dla pracowników Starostwa Powiatowego za zaangażowanie oraz całej ekipie piekarni WARMIŃSKIEJ, która dzięki swojemu poświęceniu dostarcza do szpitala bezpłatnie 120 świeżych, ciepłych i słodkich wypieków.

Powiatowe Centrum Medyczne w Braniewie otrzymało nowy ambulans transportowy. Karetkę udało się zakupić dzięki środkom własnym PCM oraz pozyskanym z Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany”. Koszt to 507 tys zł. Wkład własny to 70% tej kwoty

Jeśli potrzebujesz porady:

  • - lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
  • - lekarza Nocnej i Świątęcznej Opieki Zdrowotnej

Za nim przyjdziesz ZADZWOŃ i skorzystaj z TELEPORADY:

  • - tel. 517-240-239 (rejestracja) 
  • - tel. 506-142-788

 

Masz gorączkę, kaszel, bóle mięśni, trudno Ci oddychać i odczuwasz zmęczenie? Skontaktuj się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Braniewie.

Numery telefonów PSSE w Braniewie pełniące dyżur całodobowo:

tel: 887-436-319 :: 887-436-320 :: 887-436-321 :: 887-436-322

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Zapoznaj się z informacjami Ministerstwa Zdrowia.

 

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności,bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Od maja 2018 roku w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatryczno-Geriatrycznym (działającym przy PCM w Braniewie) ponownie funkcjonuje Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Rzecznik), który jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. Funkcję tę pełni Dorota Ciruk.

Informacja o realizacji projektu z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 – Cyfrowy region, Działania 3.2. – E-zdrowie.