Informujemy, że w Powiatowym Centrum Medycznym w Braniewie rozpoczęła działalność fizjoterapia ambulatoryjna skierowaną do pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest duszność.

W zależności od stopnia duszności pacjenci kwalifikowani będą przez fizjoterapeutę do programu podstawowego lub rozszerzonego.

Oferta skierowana jest do pacjentów, którzy przebyli covid 19, rozpoczęcie rehabilitacji następuje do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.

Zakończenie leczenia w kierunku covid 19 określa się jako:

  • datę zakończenia izolacji domowej, lub
  • datę wypisu ze szpitala, lub
  • datę wypisu z izolatorium.

Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Na skierowaniu powinna znaleźć się informacja o chorobach współistniejących, a w przypadku ich braku adnotacja „brak chorób współistniejących”.