Na zdjęciu ososba korzystająca z laptopa i smartfona

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie 29 września 2015 r. zakończyło realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury informatycznej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie połączony z wdrożeniem usług społeczeństwa informacyjnego". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 działanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli.