Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie pilnie zatrudni:

Diagnostów laboratoryjnych - do pracy w Laboratorium Analitycznym z Pracowniami

Diagnostę laboratoryjnego ( Specjalistę ds. mikrobiologii) - do Zespołu ds. Zakażeń szpitalnych.

Wszystkie aplikacje prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ szpital-braniewo.home.pl 

Zapytania kierować można również pod nr tel. (55) 6208364 – Kadry.