Drukuj
Kategoria: Projekty
Odsłony: 2783
Na zdjęciu ososba korzystająca z laptopa i smartfona

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie 29 września 2015 r. zakończyło realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury informatycznej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie połączony z wdrożeniem usług społeczeństwa informacyjnego". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 działanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli.


Koszt zakończonych prac ukształtował się, na poziomie 1 338 140,00 zł, a zakres rzeczowy obejmował zakup sprzętu informatycznego, zakup licencji systemowych i wdrożenie nowego systemu wyposażonego w niezbędne moduły oraz budowę sieci strukturalnej.

Realizacja przedsięwzięcia wynikała głównie z potrzeb podniesienia poziomu i szerszego rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego w oparciu o infrastrukturę Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie. Celem głównym projektu była intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych dla obywateli, oferowanych w oparciu o zakupioną infrastrukturę.
W wyniku realizacji projektu uzyskamy większą dostępność usług medycznych dla Pacjentów (informacje uzyskane drogą on-line) oraz usprawnienie istniejących procedur administracyjno-medycznych, a także zwiększenie możliwości operacyjnych systemu, wprowadzenie e-usług medycznych dedykowanych personelowi medycznemu i Pacjentom.
Działania w zakresie informatyzacji oraz przygotowanie projektu, a także jego promocja są współfinansowane w ramach pozyskanych środków unijnych - mówi Prezes PCM w Braniewie Jan Godowski. — Celem bezpośrednim inwestycji była budowa systemu informatycznego dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów. Modernizacja i rozwój posiadanej infrastruktury informatycznej zdecydowanie usprawnią procesy diagnostyczne oraz czas oczekiwania na diagnozę i leczenie bez konieczności przenoszenia dokumentacji pomiędzy poszczególnymi oddziałami. Realizacja projektu poprawi znacząco poziom obsługi Pacjentów, jak również przyczyni się do podniesienia komfortu pracy personelu szpitala.

Wdrożone oprogramowanie usprawni system przekazywania danych pomiędzy konkretnymi jednostkami szpitalnymi, a także zapewni stały dostęp do informacji o pacjentach (dane medyczne, wgląd w historią pacjenta, poszczególne hospitalizacje, wyniki badań) oraz umożliwi zlecanie badań oraz tworzenie ich opisów za pośrednictwem archiwum. Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej - bez tworzenia i zachowywania papierowych kopii - przyczyni się do obniżenia kosztów związanych ze sporządzaniem, udostępnianiem i przechowywaniem danych, a także udoskonali przeszukiwanie i użytkowanie zasobów zgromadzonych w systemach informatycznych.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności nowoczesnych technologii ITC, a personel obsługujący specjalistyczny sprzęt i programy nabędzie nowe umiejętności w celu sprawnego posługiwania się narzędziami ITC.

Wpłynie to także na zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych, jak również umożliwi społeczeństwu regionu korzystanie z nowoczesnych technik informacyjnych poprzez włączenie usług on-line do oferty Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

projekt informatyzacja pcm 690x61 0