Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o. o. w Braniewie wybrało partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. " Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie nowych e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym sp.z o. o. i w placówkach partnerów dla mieszkańców powiatu Braniewskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

1. NASZ LEKARZ M.TOCZYSKA, T.DRABIŃSKADZIĄG, W.MANDECKI, M.DYTKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 2. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej