•Lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych do pracy
w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
•Lekarza do pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
•Lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii do pracy w Oddziale Dziecięcym


•Lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii i położnictwa do pracy w
Oddziale Ginekologiczno - Położniczym
•Lekarza do pracy w Izbie Przyjęć
•Lekarzy na dyżury w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, Zespole Ratownictwa Medycznego.
Oferujemy pracę na bardzo dobrych warunkach.
Wszystkie aplikacje prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ szpital-braniewo.home.pl
Zapytania kierować można również pod nr tel. (55) 6208360 lub 602128606 – Prezes Zarządu.