Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie pilnie zatrudni: Lekarza specjalistę chorób wewnętrznych do pracy w Oddziale chorób wewnętrznych z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego
Praca w godzinach ordynacji dziennej ( 8.00-15.00 ) oraz dyżury lekarskie w oddziale. Oferujemy pracę na bardzo dobrych warunkach.

Wszystkie aplikacje prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres:sekretariat@ szpital-braniewo.home.pl
Zapytania kierować można również pod nr tel. (55) 6208360 lub 602128606 – Prezes Zarządu.