Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie pilnie zatrudni:

Lekarza chorób wewnętrznych do pracy w Oddziale chorób wewnętrznych
z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego


Lekarzy do pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej


Lekarza pediatrę do pracy w Oddziale dziecięcym


Lekarza chirurga do pracy w Oddziale chirurgii ogólnej z salą intensywnej
opieki medycznej


Lekarza ginekologa-położnika do pracy w Oddziale ginekologiczno-
położniczym


Lekarzy na dyżury: w Izbie Przyjęć, Nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej,
Zespole Ratownictwa Medycznego.

Oferujemy pracę na bardzo dobrych warunkach.

Wszystkie aplikacje prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@ szpital-braniewo.home.pl


Zapytania kierować można również pod nr tel. (55) 6208360 lub 602128606 – Prezes Zarządu.