Jeśli potrzebujesz porady:

  • - lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
  • - lekarza Nocnej i Świątęcznej Opieki Zdrowotnej

Za nim przyjdziesz ZADZWOŃ i skorzystaj z TELEPORADY:

  • - tel. 517-240-239 (rejestracja) 
  • - tel. 506-142-788

 

Masz gorączkę, kaszel, bóle mięśni, trudno Ci oddychać i odczuwasz zmęczenie? Skontaktuj się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Braniewie.

Numery telefonów PSSE w Braniewie pełniące dyżur całodobowo:

tel: 887-436-319 :: 887-436-320 :: 887-436-321 :: 887-436-322

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Zapoznaj się z informacjami Ministerstwa Zdrowia.

 

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności,bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Od maja 2018 roku w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatryczno-Geriatrycznym (działającym przy PCM w Braniewie) ponownie funkcjonuje Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Rzecznik), który jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. Funkcję tę pełni Dorota Ciruk.

Informacja o realizacji projektu z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 – Cyfrowy region, Działania 3.2. – E-zdrowie.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim Pielęgniarkom i Położnym życzymy wszelkiej pomyślności i zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym, wytrwałości, pogody ducha i szczęścia. Jednocześnie pragniemy wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy,

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
Serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz
Wesołego Alleluja.