Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie w dniu 23 października 2020 r. podpisało umowę o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 o dofinansowanie w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 na wartość 146 681,97 zł.

Jest to dofinansowanie przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń pracowników oraz zakup ochrony osobistej i środków dezynfekcji dla personelu zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz zakładu opiekuńczo-leczniczego psychiatryczno-geriatrycznego.