Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie (PCM) otrzymało wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRW) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostało przeznaczone na doposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz diagnostyczną, szczególnie istotną w kontekście leczenia pacjentów, którzy przeszli COVID-19.


Projekt doposażenia Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie ma na celu zapewnienie kompleksowej opieki medycznej oraz rehabilitacji leczniczej dla osób dotkniętych skutkami pandemii. Dzięki wsparciu ze środków EFRW Szpital będzie mógł zwiększyć swoje możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, co znacząco przyczyni się do poprawy stanu zdrowia pacjentów.

Nowy sprzęt medyczny, który został zakupiony dzięki dofinansowaniu, obejmuje m.in. zaawansowane aparaty do znieczuleń, nowoczesne urządzenia do diagnostyki laboratoryjnej oraz specjalistyczny sprzęt chirurgiczny. To właśnie te inwestycje mają na celu zwiększenie efektywności leczenia oraz poprawę jakości życia pacjentów, którzy przeszli COVID-19. Szczegóły dotyczące sprzętu znajdziecie Państwo pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/807890.

Inwestycja w nowoczesny sprzęt medyczny to nie tylko krok w kierunku poprawy opieki zdrowotnej dla mieszkańców regionu, ale także ważny element wzmocnienia infrastruktury medycznej na szczeblu lokalnym. Dzięki tej inwestycji PCM stanie się jeszcze bardziej konkurencyjnym ośrodkiem medycznym, zdolnym sprostać wyzwaniom zdrowotnym, które pozostawiła za sobą pandemia COVID-19.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na modernizację Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie stanowi wyraz wsparcia Unii Europejskiej dla rozwoju infrastruktury medycznej oraz poprawy dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej na terenie Warmińsko-Mazurskiego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 909 112,60 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 545 860, 34 PLN

efsi